Vacature huurbegeleider

Vacature

20 September 2022

Sovekans vzw is een sociaal verhuurkantoor (SVK) actief in de regio Brugge, Zeebrugge, Oostkamp, Zedelgem, Beernem, Damme, Blankenberge, Zuienkerke en De Haan - Wenduine.

Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren is de sociale huurmarkt. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben een goede woning tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid. Het SVK huurt woningen van een eigenaar-verhuurder en biedt in ruil een aantal stevige garanties. Daarna kan het SVK deze woning sociaal verhuren aan een woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.

Ter versterking van ons huidige team huurbegeleiders is Sovekans op zoek naar een nieuwe kracht.

De huurbegeleider is het aanspreekpunt voor de huurders en zal instaan voor huisbezoeken en het sporadisch inschrijven van de kandidaat-huurders.

De hoofdtaak van de huurbegeleider is het uitvoeren van de basisbegeleidingstaken, wat wil zeggen: de (kandidaat-)huurders begeleiden om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten en hen stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid.

Daarnaast besteedt de huurbegeleider aandacht aan de individuele begeleiding en ondersteuning van de huurders, met het oog op het verbeteren van hun woon- en leefomstandigheden en het bevorderen van hun zelfredzaamheid. Zo staat de huurbegeleider ook in voor het opstarten van samenwerking met andere (welzijns-)diensten (OCMW, CAW…) wanneer intensieve begeleiding (lees: méér dan huurbegeleiding) noodzakelijk is om zo gericht te kunnen doorverwijzen. De huurbegeleider ondersteunt de huurder bij de uitbreiding van zijn netwerk.

 

Verantwoordelijkheden en taken

 • Bespreken, registreren en opvolgen van problemen met huurders via huisbezoeken: opbouwen vertrouwensrelatie, doorgeven kleine herstellingen, informeren over rechten en plichten (correcte betaling huur, onderhoud pand, etc.), bemiddelen bij conflicten …
 • Overleg en samenwerking met andere diensten omtrent huurders: problematische situaties signaleren, opvolgen en doelgericht doorverwijzen
 • Registreren huurdersgegevens in het registratiesysteem: SVK@plus
 • Nauwe samenwerking en communicatie met de andere medewerkers van het SVK (administratie, boekhouding, woonbeheer)
 • Rapporteren aan de coördinator en het Dagelijks Bestuur
 • Sporadisch opmaken van inschrijvingsdossiers
 • Vertegenwoordigen en meewerken aan de werking van het SVK

 

Aanwervingsvoorwaarden

 • Professionele Bachelor sociaal werk (of gelijkgesteld door ervaring)
 • In het bezit van rijbewijs B en eigen wagen

 

Competenties

 • Sterke administratieve, organisatorische en sociaal communicatieve vaardigheden.
 • Kennis van de sociale kaart van het werkingsgebied van Sovekans.
 • Kennis van de huurwetgeving en van het Kaderbesluit Sociale Huur is een meerwaarde.
 • goede kennis van het Nederlands. Kennis van andere talen is een meerwaarde.
 • Vlotte PC-vaardigheden en voldoende inzicht in specifieke softwareprogramma’s (SVK@plus).
 • vertrouwdheid met PC en kennis Excel en Word.
 • nauwkeurigheid, orde en discretie.
 • kunnen onderhandelen - stressbestendig zijn in moeilijke situaties.
 • teamspeler en toch zelfstandig kunnen werken.
 • empathie met de doelgroep zijnde de (kandidaat-)huurders van het Sociaal Verhuurkantoor.
 • inzicht en interesse voor de woon- en kansarmoedeproblematiek.
 • Inzicht in de kwaliteit van woningen.

 

Aanbod en voordelen

 • Een voltijdse (38u) overeenkomst onbepaalde duur als bediende (4/5 bespreekbaar).
 • Zo snel mogelijk in dienst.
 • Loon volgens het barema PC 319.01 loonschaal B1C.

 

Solliciteren voor 15/10/2022

Voor meer informatie over deze vacature, kunt u steeds terecht bij Greet Deconinck, coördinator, op het nummer 050 34 87 00 of 0499 90 17 02 (kantooruren).

Stuur uw motivatiebrief + CV, bij voorkeur per e-mail, naar greet.deconinck@sovekans.be

De sollicitatiegesprekken zijn voorzien eind oktober.

 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid of beperking.

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/65367934/huurbegeleider?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard