Jouw huurwoning bij Sovekans

Huurder

Eens je een geschikte woning gevonden hebt en een huurcontract hebt afgesloten, zal een huurbegeleider van Sovekans je verder ondersteunen. Samen met het technisch en administratief team staat hij of zij je bij als je vragen of problemen hebt.

Praktische info en tips

Administratie 

Bij ondertekening van het huurcontract worden er aan aantal zaken door jouw woonbegeleid(st)er kosteloos in orde gebracht, zoals het opmaken en registreren van je huurcontract en plaatsbeschrijving, aanvraag huursubsidie & installatiepremie, overzet energieleverancier,…

Onderhoud pand

Als huurder moet je zorg dragen voor het pand en deze onderhouden als een goede huisvader. 
Jouw woonbelegeid(st)er kan jou hierbij helpen op vlak van wonen en woonvaardigheden. Samen kan er een onderhoudsschema opgemaakt worden of indien nodig en/of gewenst een poetshulp ingeschakeld worden.

Gemeenschappelijke delen

Als huurder moet je zelf instaan voor het onderhoud van de gemene delen als dit vermeld staat in jouw huurcontract.
Lukt het je moeilijk om zelf in te staan voor het onderhoud, neem contact op met jouw woonbegeleid(st)er. Zij/hij zoekt samen met jou naar een dienst die je hierbij kan helpen.

Huisdieren

Wil je een huisdier  houden?
Dit kan enkel mits voorafgaandelijk schriftelijke melding aan jouw woonbegeleid(st)er en met uiteindelijke goedkeuring van het SVK.

Klachten/problemen

Bij klachten in verband met de huurovereenkomst, de plaatsbeschrijving, gebreken aan het pand, herstellingen, of betalingsproblemen… neem je contact op met jouw woonbegeleid(st)er. Samen wordt er gezocht naar een gepaste, aanvaardbare oplossing. Een technisch probleem kan je online melden.

Veiligheid

Als huurder ben je verplicht om jaarlijks de verwarmingstoestellen, elektrische boiler en schoorsteen te laten onderhouden en nazien door een erkend installateur. Hiervoor is een attest vereist. Dit attest moet je op vraag van het SVK kunnen voorleggen. Ken je geen erkend installateur, neem dan contact op met jouw woonbegeleid(st)er. Zij/hij zal een erkend installateur contacteren en maakt voor jou een afspraak.

Veelgestelde vragen

 • Ik wil verhuizen. Wat nu?
  Ik wil verhuizen. Wat nu?

  Wil je je opnieuw inschrijven bij SVK Sovekans omdat de woning te klein wordt bij gezinsuitbreiding, gezinshereniging of het pand niet meer voldoet aan jouw woonwensen (te ver gelegen, te duur, te klein, …) ? Neem contact op met jouw woonbegeleid(st)er om je opnieuw in te schrijven op de wachtlijst.

  Ook een inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij (Vivendo, Brugse Maatschappij voor Huisvesting en Het Lindenhof) kan samen met jouw woonbegeleid(st)er opgemaakt en aangevraagd worden.

  Tot slot kan je als huurder ook informatie opvragen bij jouw woonbegeleid(st)er als je het pand wilt opzeggen.

 • Wat bij gezinsuitbreiding of gezinshereniging?
  Wat bij gezinsuitbreiding of gezinshereniging?

  Als huurder meldt je iedere wijziging binnen de maand aan jouw woonbegeleid(st)er schriftelijk zodoende zij/hij kan nagaan of het pand voldoet aan de rationele bezetting en/of een mutatie-aanvraag noodzakelijk is.

 • Wat met huursubsidies of -premies?
  Wat met huursubsidies of -premies?

  Als huurder van een SVK woning heeft u recht op een huursubsidie. Dit wordt aangevraagd door uw woonbegeleid(st)er bij ondertekening van het huurcontract (cfr. administratie). Het maandelijks bedrag dat je als huurder krijgt is 1/3 van de huurprijs van het pand, tot een maximum van € 127,96 (€ 21,33 per persoon ten lasten extra erbij).

  Bij verdere vragen (wijziging gezinssamenstelling, wijziging huursubsidie-bedrag, verhuis, verschil huursubsidie en huurpremie, …) kan je steeds contact opnemen met jouw woonbegeleid(st)er.

 • Ik heb problemen met het onderhoud van de groene zones. Wat nu?
  Ik heb problemen met het onderhoud van de groene zones. Wat nu?

  Als huurder moet je zelf instaan voor het onderhoud van de tuin: hagen, struiken en bomen regelmatig snoeien. Gras regelmatig maaien, onkruid verwijderen en beplanting onderhouden.

  Lukt het je moeilijk om zelf de tuin te onderhouden, neem contact op met jouw woonbegeleid(st)er. Zij/hij zoekt samen met jou naar een dienst die jou hierbij kan helpen. De kosten zijn voor jou.

 • Ik wil veranderings- of aanpassingswerken uitvoeren. Wat nu?
  Ik wil veranderings- of aanpassingswerken uitvoeren. Wat nu?

  Wil je als huurder veranderingen uitvoeren in het pand, dan moet je eerst toestemming vragen en krijgen van het SVK. Neem hiervoor contact op met jouw woonbegeleid(st)er. Hij/zij zal jouw vraag tot verandering bekijken en afhankelijk van de aard van de werken eerst toestemming vragen aan de eigenaar van het pand.

  Als je toch veranderings- en/of aanpassingswerken (vb: nieuwe keukenkraan) uitvoert zonder medeweten van het SVK, kan jouw woonbegeleid(st)er jou vragen deze werken ongedaan te maken of op jouw kosten het pand in de originele staat te herstellen.

 • Ik moet mijn meterstanden doorgeven of ik wil van energieleverancier veranderen. Wat nu?
  Ik moet mijn meterstanden doorgeven of ik wil van energieleverancier veranderen. Wat nu?

  Jaarlijks moet je als huurder de meterstanden van water, elektriciteit en aardgas doorgeven op vraag van jouw energieleverancier.

  Ook hierbij kan jouw woonbegeleid(st)er helpen en deze voor jou opnemen en doorgeven aan de energieleverancier.

  Ook bij verandering van energieleverancier kan jouw woonbegeleid(st)er samen met jou op zoek gaan naar een andere leverancier en de aanvraag in orde brengen.

 • Ik heb een technisch probleem. Wat nu?
  Ik heb een technisch probleem. Wat nu?

  Neem steeds contact op met Sovekans T 050 34 87 00, en vraag naar de technische afdeling of vul het contactformulier hieronder in, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • Ik heb schade in de woning. Wat nu?
  Ik heb schade in de woning. Wat nu?

  Neem steeds contact op met Sovekans, en vraag naar de technische afdeling. Bij tussenkomst van de politie dient u steeds het PV-nummer aan ons te bezorgen. Samen met duidelijke foto’s en een correcte omschrijving van de gebeurtenissen en de soort schade.

Meld een technisch probleem

Meld een technisch probleem