vrijwilligers

Sovekans heeft van bij de start gekozen voor de inbreng van vrijwilligers. We willen namelijk inzetten op voldoende ondersteuning voor onze doelgroep, maar dan moet er voldoende tijd, middelen en ruimte zijn om dit te doen. Dankzij onze vrijwilligers (onthaalmedewerkers, klussers, opruimers, poetsers…) kunnen we de tijd nemen om bijzondere aandacht te schenken aan onze (kandidaat-)huurders.

De vrijwillige inzet van onze vrijwilligers getuigt bovendien van een gedrevenheid en sociaal engagement tegenover onze medemensen. Op die manier belichamen zij de kern van onze doelstelling: woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verder helpen.

IS VRIJWILLIGERSWERK BIJ SOVEKANS IETS VOOR JOU?

VOEL JE JE GEROEPEN OM ONZE WERKING TE ONDERSTEUNEN DOOR HET ONTHAAL TE BEDIENEN, TE KLUSSEN OF PANDEN TE HELPEN ONTRUIMEN?

Neem dan gerust contact met ons op!

In een eerste kennismakingsgesprek bekijken we samen met u of vrijwilligerswerk bij ons iets is voor u.

Willemien - Stafmedewerker Sovekans